Impressum

AGAN Job konkret
Gesellschaft zur Förderung des Arbeitsmarktes
Feldstraße 45, 2322 Zwölfaxing;
Wien: 1100 Wien, Favoritenstraße 111, Top 7
Burgenland: 7034 Zillingtal, Hauptstraße 54/5/11

ZVR 845638432;  DVR 4012116
Geschäftsführung: Mag. Peter Zellermayer

Telefon: 0664 8405443
Fax: 01 706 15 23
E-Mail: is@aganjk.at
www.aganjk.at

Konzeption, Programmierung, Content-Management-System :
IT Service Höger
Am Graben 6
2141 Ameis
0699-10767568
www.its-hoeger.at
office@its-hoeger.at